Εταιρεία

Η AGI AMFION ADVANCED SERVICES M.A.E  εξειδικεύεται στον τομέα facility management και των υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού. Οι καινοτόμες και ανταγωνιστικές τιμές μας έχουν σχεδιαστεί  για να δώσουν λύσεις στην επιχείρηση σας κερδίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη εμπιστοσύνη σας,  στις υπηρεσίες μας.

Στην AGI AMFION ADVANCED SERVICES M.A.E το προσωπικό αντιμετωπίζεται με σεβασμό , εκπαιδεύεται συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και υλικά και τους δίνεται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν και να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.

 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • στην χρησιμοποίηση άριστου εξοπλισμού
 • στην ικανοποίηση των συνεργατών και ενδιαφερομένων μερών
 • στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας
 • στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων

 

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε πελάτη
 • την αποφυγή παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ολικής Ποιότητας.

 

 Παρέχουμε βοηθητικό προσωπικό για:

 • Φωρτοεκφορτώσεις κάθε είδους
 • Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ)
 • Εσωτερικές μεταφορές
 • Αποσυσκευασίες / Ανασυσκευασίες
 • Συσκευασίες κάθε είδους
 • Αποσυναρμολογήσεις / Συναρμολογήσεις
 • Χειριστές/στριες
 • Εργασίες αποθήκης
 • Λοιπές βοηθητικές εργασίες

Παρέχεται:

Ευελιξία στον χρόνο και τους όρους απασχόλησης, από διάστημα λίγων ωρών, έως και σε μόνιμη βάση

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (Αλλοδαποί άδεια παραμονής και εργασίας)

Εξασφάλιση της ποιότητας εργασίας

Δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης

Επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε μαζί τη  βέλτιστη λύση για την επιχείρηση σας.