Υπηρεσίες

Διάθεση Προσωπικού

Η ανάγκη για επιπλέον προσωπικό σε μια επιχείρηση μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, όπως εποχική δραστηριότητα, απότομη αύξηση ζήτησης προϊόντων ή υπηρεσιών, λανσάρισμα νέων προϊόντων, αντικατάσταση εργαζομένων σε περιπτώσεις ασθένειας, άδειας μητρότητας ή κανονικής άδειας.

 Είτε πρόκειται για προσωρινή είτε για μόνιμη ανάγκη, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων που χρειάζεται μια επιχείρηση, θα ετοιμάσουμε το πλάνο  που θα ταιριάζει με το budget και τις ανάγκες της επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα καλύψουμε  την επιχ/ση  με το καταλληλότερο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό άμεσα.

Έχοντας  εμπειρία σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και πλήρη γνώση της Εργατικής Νομοθεσίας αναλαμβάνουμε τη διαχείριση  αυτού  του προσωπικού για εσάς , μετατρέποντας έτσι τα σταθερά σας έξοδα  σε μεταβλητά επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη κερδοφορία για την επιχείρηση σας.

Η AGI AMFION ADVANCED SERVICES M.A.E με πλήρη υπευθυνότητα και προσανατολισμένη στους τομείς Περιβάλλον Εργαζόμενοι Εκπαίδευση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία και ταχύτερη ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και με εμπειρία σε υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες Αποθήκευσης
 • Συσκευασίας
 • Διαχείρισης απορριμάτων
 • Οικοδομικών Εργασιών
 • Φωρτοεκφορτώσεις κάθε είδους
 • Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ)
 • Εσωτερικές μεταφορές
 • Αποσυσκευασίες / Ανασυσκευασίες
 • Συσκευασίες κάθε είδους
 • Αποσυναρμολογήσεις / Συναρμολογήσεις
 • Χειριστές/στριες
 • Εργασίες αποθήκης
 • Λοιπές βοηθητικές εργασίες

Καθαρισμοί

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού για κάθε είδους εγκατάσταση (κτίρια γραφείων, αλυσίδες καταστημάτων, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, κέντρα διανομής, βιομηχανικοί χώροι, εκπαιδευτικοί χώροι, κ.ά.). Στόχος μας είναι να προτείνουμε στον πελάτη ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις πραγματικές του ανάγκες (customized cleaning maintenance), αφού πρώτα τις αξιολογήσουμε και τις κατανοήσουμε.

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτό, απασχολώντας έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό. Επιπλέον, οι υπάλληλοι καθαρισμού της εταιρίας, καθώς και οι συνεργάτες αξιολογούνται και υπόκεινται σε διαρκή εκπαίδευση, ενώ ο εξοπλισμός συνεχώς ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται με παράλληλη αξιοποίηση νέων υλικών, που επιλέγονται βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών που έχουν οριστεί από αρμόδιους φορείς. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση του τρόπου καθαρισμού και κατά συνέπεια του τελικού αποτελέσματος.

Επιπλέον, σε κάθε έργο ένας έμπειρος Account Manager αναλαμβάνει την ευθύνη των επικοινωνιών και τη διαχείριση των αιτημάτων του πελάτη, πραγματοποιώντας συνεχείς εποπτικούς ελέγχους της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα μας.

Επίσης, προσφέρουμε ευρεία γκάμα αναλωσίμων για τους χώρους υγιεινής των πελατών της. Για την παροχή του καλύτερου δυνατού κόστους, πραγματοποιεί διαρκώς έρευνα αγοράς για το σύνολο των προϊόντων που εμπορεύεται και παρέχει προς τους πελάτες της. Οι λύσεις που προτείνονται είναι πάντα προσαρμοσμένες (customized solutions) στις ανάγκες της κάθε επιχείρηση. Οι προτάσεις μας καλύπτουν ένα εύρος προϋποθέσεων όπως: την τήρηση της υγιεινής, τη μείωση των σχετικών λειτουργικών εξόδων, ανθεκτικά και οικονομικά προϊόντα υγιεινής, εύκολα στη συντήρηση και στην ανατροφοδότηση, με παράλληλη ευκολία χρήσης.

 • Συντήρηση καθαρισμού γραφείων, εμπορικών χώρων, εκπαιδευτικών κέντρων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων,βιομηχανικών  χώρων, αποθηκών, κ.ά.
 • Αρχικοί & γενικοί καθαρισμοί κτιρίων
 • Καθαρισμοί εξωτερικών χώρων
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων
 • Ειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού (μοκέτες, περσίδες, υφάσματα επίπλων, spay buff, κρυσταλλοποιήσεις μαρμάρων/μωσαϊκών, αφαίρεση graffiti, κ.ά.)

Ακόμα προσφέρουμε:

 • Χαρτικά και αναλώσιμα χώρων υγιεινής
 • Υλικά καθαριότητας
 • Είδη γενικής και οικιακής χρήσης
 • Αρωματικά χώρου, απολυμαντικά, κρεμοσάπουνο κλπ.
 • Συσκευές χαρτιού με παροχή χρησιδανείου ή αγοράς
 • Ευρεία γκάμα αξεσουάρ χώρων υγιεινής

Συντήρηση Κτιρίων

Η διαχείριση και προληπτική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί υπηρεσία μείζονος σημασίας για την εταιρεία μας., αποσκοπώντας τόσο στη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κτιρίων, όσο και στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών. Η ομάδα εργασίας της εταιρίας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνική κατάρτιση, ώστε να μπορεί να επιλύει κάθε τεχνικό ζήτημα, ενώ η διαχείριση και η τεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται με άρτια οργάνωση και ασφάλεια από το εκπαιδευμένο για αυτό προσωπικό, πάντα βάσει των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001.

Η εταιρία μας θέλοντας να ενισχύσει την θέση της στην Ελληνική αγορά, αλλά και να  χτίσει μία ισχυρή και αμοιβαίου οφέλους συνεργασία με τους πελάτες της, καθώς και εντολές εργασίες για όλους τους συνεργάτες πανελλαδικά, ενώ κρατείται και ηλεκτρονικό αρχείο συντήρησης για την κάθε εγκατάσταση με το ιστορικό και τις προληπτικές ή κατασταλτικές συντηρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Μέσω αυτού δίνεται επίσης η δυνατότητα για πλήθος τεχνικών και οικονομικών αναφορών, καθώς και δεικτών απόδοσης, ενώ δίνει τη δυνατότητα καταγραφής βλαβών από τον πελάτη σε πανελλαδικό επίπεδο και ενημέρωση της βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον σε κάθε έργο ένας έμπειρος Account Manager αναλαμβάνει την ευθύνη των επικοινωνιών και τη διαχείριση των αιτημάτων του πελάτη. Ωστόσο συμπληρωματικά του Account Manager και με σκοπό να εξασφαλίζουμε την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας. 

Η τεχνική συντήρηση και διαχείριση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που αφορά μεγάλα κτιριακά έργα, όπως κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά συγκροτήματα, νοσοκομεία, logistics, κλπ και ειδικές εγκαταστάσεις όπως :

 • Clean rooms
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Απολυμάνσεις με ISO
 • Tζάμια
 • Πλακάκια και Τοίχοι με προβλήματα

Απολύμανση Χώρων

Αναλαμβάνουμε τον αρχικό καθαρισμό για νέους επαγγελματικούς χώρους και συγκεκριμένα:

Επίσκεψη στον χώρο σας για έλεγχο  (εφόσον απαιτείται).

Η Διαδικασία καθαρισμού γίνεται από έμπειρη ομάδα της AGI AMFION ADVANCED SERVICES M.A.E  με την καθοδήγηση επόπτη.

Τα υλικά καθαρισμού και ο επαγγελματικός εξοπλισμός ανταποκρίνονται σε όλα τα σύγχρονα standards.

Έλεγχος ικανοποίησης πελάτη μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Αναλαμβάνουμε την συντήρηση του επαγγελματικού σας χώρου: Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα επίπλων, πλύσιμο ειδών υγιεινής, εξωτερικοί χώροι όπως οι σκάλες, πλύσιμο ποτηριών & μικροσυσκευών.

 • 1 φορά το μήνα καθαρισμός υαλοπινάκων (χωρίς εξωτερικό γερανό).
 • 1 φορά το μήνα χρήση ατμοποιητή στους χώρους υγιεινής.
 • 1 φορά ανά τρίμηνο φρεσκάρισμα μοκετών.
 • 1 εφαρμογή απολύμανσης
 • Περιλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού καθώς και ο εξοπλισμός
 • Η Συνεργασία μας απαλλάσσει την επιχείρηση  από τη διαδικασία μισθοδοσίας  και ασφάλισης.
 • Άμεσα η έκπτωση του ΦΠΑ και όφελος λόγω λειτουργικού εξόδου.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω απαλλαγής από τα υλικά καθαρισμού.
 • Εξοικονόμηση χρόνου ως προς το κομμάτι του καθαρισμού και της εποπτείας προς όφελος του πελάτη.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Ασφάλεια στην ορθή χρήση και δοσολογία υλικών.
 • Άμεση αντικατάσταση προσωπικού σε περίπτωση ασθένειας ή άδειας χωρίς να κωλύεται η ομαλή διεξαγωγή της συνεργασίας μας.
 • Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης για το έργο.